ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 42.16

แก็สโซฮอลล์ 95 34.75

แก็สโซฮอลล์ 91 34.48

แก็สโซฮอลล์ อี 20 33.04

แก็สโซฮอลล์ อี 85 32.39

ดีเซล 34.94

EnergyStat.diesel_B7 34.94

ดีเซล บี 20 34.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 43.66

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด No Gift Policy

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยขอความร่วมมืองดการรับมอบของขวัญใก้แกบุคลากรของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยทุกเทศกาลทางสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัยขอน้อมรับความปรารถนาดีจากทุกท่าน

20 เมษายน 2565
17
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆทางด้านพลังงาน

1 มีนาคม 2565
21
Hover Icon
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (field day) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 ซึ่งเป็นการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และให้บริการทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรผู้เข้าร่วมงานได้นำไปปรับใช้ในไร่นาและสวนของตนเอง

21 กุมภาพันธ์ 2565
5
Hover Icon
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย

21 กุมภาพันธ์ 2565
9
Hover Icon
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดหางตลาด ตำบลท่าฉนวน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

21 กุมภาพันธ์ 2565
5
Hover Icon
เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย

นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย บูรณาการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้งในพื้นที่นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

21 กุมภาพันธ์ 2565
9
Hover Icon
เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 10 มกราคม 2565 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการมอบของขวัญปีใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และปล่อยขบวนรถลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ บริเวณศาลากลางจังหวัดสุโขทัย นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย เพื่อมอบของขวัญปีใหม่ ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และปล่อยขบวนรถลงพื้นที่เยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสุโขทัย ซึ่งนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุโขทัย (CSR) และคณะกรรมการ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุโขทัย

21 กุมภาพันธ์ 2565
19
Hover Icon
ประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

มื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 นายวิรุฬ  พรรณเทวี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย)ได้มอบหมาย นายสุชาติ ทีคะสุข (รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสาตร์ด้านพลังงานเชิงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 

10 มีนาคม 2564
10
Hover Icon
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5

16 มีนาคม 2564
23
Hover Icon
จังหวัดเคลื่อนที่สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมีนาคม 2564

วันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางสุชานันท์ ศุภราช พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านพลังงาน ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย หมู่ที่ 3 ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

24 มีนาคม 2564
13
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน