ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 48.24

แก็สโซฮอลล์ 95 40.35

แก็สโซฮอลล์ 91 38.88

แก็สโซฮอลล์ อี 20 38.24

แก็สโซฮอลล์ อี 85 37.99

ดีเซล 30.94

EnergyStat.diesel_B7 30.94

ดีเซล บี 20 30.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 42.94

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
จังหวัดสุโขทัย ตรวจสอบมาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงช่วงเทศการสงกรานต์สร้างความเชท่อมั่นให้ประชาชนและผู้บริโภคเดินทางเติมน้ำมันเต็มลิตร

9 เมษยน 2567 เวลา 10.00 น. นางสงวน มะเสนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ร่วมกับ สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย และสำนักงานสาขาชั่งตวงวัดเขต 1-4 พิษณุโลก ร่วมตรวจสอบความพร้อมของหัวจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง ในสถานีบริการน้ำมัน สุโขทัยนคร 2018 จำกัด โดยตรวจสอบเทียบกับตวงมาตรฐาน 5 ลิตร และ 20 ลิตร พบว่ามาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิงตรงตามเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์

10 เมษายน 2567
13
Hover Icon
6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลาย ๆ คนมีวันหยุดยาว และวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งก่อนจะออกเดินทางนั้น ต้องเช็กให้ชัวร์ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของยานพาหนะที่เราใช้เดินทาง วันนี้กระทรวงพลังงาน ขอเปิด 6 Checklist เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันนะครับ 1.แบตเตอรี่และสายไฟ ตรวจระดับน้ำกลั่นและเติมให้อยู่ในระดับที่กำหนดไว้ เช็กขั้วต่อและสายไฟว่าอยู่ในสภาพดีพร้อมทำงาน 2. ล้อและยางรถยนต์ ตรวจสอบลมยางให้อยู่ในปริมาณที่พอดี เหมาะสมกับน้ำหนักที่บรรทุกไป ดอกยางต้องไม่มีรอยฉีกขาด ยางอะไหล่ต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3. ระบบเบรก ตรวจดูระดับน้ำมันเบรก และผ้าเบรก ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง และทดสอบการเบรค ว่าใช้งานได้เป็นปกติไม่มีเสียงหรือสิ่งผิดปกติก่อนออกเดินทาง 4. ระบบไฟส่องสว่าง ระบบไฟหน้า ไฟท้าย ไฟตัดหมอก ไฟเลี้ยวต่าง ๆ และไฟฉุกเฉิน เปิดดูว่าไฟสามารถใช้งานครบทุกจุด พร้อมใช้งานในการเดินทาง 5. ไม่บรรทุกเกินจำเป็น ของที่ไม่จำเป็นไม่ควรนำไปด้วย เพราะการบรรทุกน้ำหนักที่มากไประหว่างเดินทางจะทำให้รถใช้เชื้อเพลิงมากขึ้น 6. วางแผนก่อนออกเดินทาง วางแผนก่อนเดินทาง ใช้เส้นทางที่เหมาะสม เลือกเส้นทางเลี่ยงรถติด จะช่วยประหยัดน้ำมันและย่นระยะเวลาถึงที่หมาย และนี่คือ 6 ข้อเช็กลิสต์ที่ทุกท่านสามารถทำได้ก่อนออกเดินทาง หากทำครบก็รับรองได้เลยว่าจะปลอดภัย สบายใจได้อย่างแน่นอน ทีนี้ก็เตรียมตัวออกเดินทางกันได้เลย

11 เมษายน 2567
0
Hover Icon
์No Gift Policy ประกาศเจตนารมณ์ ”สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด 2567”

ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) จังหวัดสุโขทัย โดยนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการราชการจังหวัดสุโขทัย ได้ประกาศเจนารมณ์ ”สุจริต โปร่งใส สุโขทัยใสสะอาด 2567” มอบนโยบายให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รัฐทุกคนในสังกัดจังหวัดสุโขทัย พร้อมใจปฏิบัตหน้าที่อย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีไม่รับของกำนัล และไม่เรียกรับผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่

5 มีนาคม 2567
4
Hover Icon
ขอเชิญผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของจังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก EIT) สามารถประเมินได้ที่เว็บไซต์ http://itas.nacc.go.th/eit/ob9jmtgo หรือสแกน QR Code เพื่อประเมินทันที

5 มีนาคม 2567
4
Hover Icon
กิจกรรมร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระแม่ย่า ประจำปี2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระแม่ย่า โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

28 กุมภาพันธ์ 2566
35
Hover Icon
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ ละออกิจ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy mobile unit) ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2566 ณ แปลงใหม่ข้าว หมู่ที่ 3 ต.น้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

27 กุมภาพันธ์ 2566
29
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับน้องๆนักเรียน

21 กุมภาพันธ์ 2566
16
Hover Icon
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 มกราคม 2566
18
Hover Icon
No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส่ และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย

17 มกราคม 2566
28
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆทางด้านพลังงาน

1 มีนาคม 2565
49
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน