ราคาขายปลีก น้ำมัน ( บาท/ ลิตร )

เบนซิล 95 47.24

แก็สโซฮอลล์ 95 39.45

แก็สโซฮอลล์ 91 39.18

แก็สโซฮอลล์ อี 20 37.14

แก็สโซฮอลล์ อี 85 36.79

ดีเซล 29.94

EnergyStat.diesel_B7 29.94

ดีเซล บี 20 29.94

ดีเซล บี 7 พรีเมียม 40.24

E

ข่าวพลังงาน
Hover Icon
กิจกรรมร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระแม่ย่า ประจำปี2566

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18.00 น. นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มถวายสักการะพระแม่ย่า โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธี ณ ศาลพระแม่ย่า ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

28 กุมภาพันธ์ 2566
15
Hover Icon
งานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy mobile unit) ณ งานสักการะพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2566 เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เทคโนโลยีด้านพลังงาน ให้กับประชาชนทั่วไปที่มาร่วมงานสักการะพระแม่ย่า และมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกจากทางสำนักงานอีกมากมาย

27 กุมภาพันธ์ 2566
10
Hover Icon
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)

23 กุมภาพันธ์ 2566 นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้มอบหมายให้ นายสุรินทร์ ละออกิจ นายช่างเทคนิคชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์และพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy mobile unit) ในกิจกรรมวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2566 ณ แปลงใหม่ข้าว หมู่ที่ 3 ต.น้ำพุ อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง

27 กุมภาพันธ์ 2566
12
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับน้องๆนักเรียน

21 กุมภาพันธ์ 2566
7
Hover Icon
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

25 มกราคม 2566
10
Hover Icon
No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด

สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ขอร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโปร่งใส่ และขับเคลื่อนธรรมาภิบาลให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยการส่งเสริมนโยบาย

17 มกราคม 2566
12
Hover Icon
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆทางด้านพลังงาน

1 มีนาคม 2565
35
ดูทั้งหมด
E
NERGY STATISTICS
สถิติพลังงาน