No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด
17 มกราคม 2566
27
0
0
Post Content Image
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
1 มีนาคม 2565
47
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆทางด้านพลังงาน

Hover Icon
25 มกราคม 2566
17
หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย

นายวรชาติ พวงเงิน ตำแหน่ง พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรม ”หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Hover Icon
21 กุมภาพันธ์ 2566
14
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ โรงเรียนบ้านวังไทร ต.วังตะคร้อ อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน ให้กับน้องๆนักเรียน