เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย
21 กุมภาพันธ์ 2565
10
0
0

วันที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมบูรณาการเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้งจังหวัดสุโขทัย บูรณาการเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้งในพื้นที่นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ที่ห้องประชุมกองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ตำบลเมืองเก่า อำเภอ เมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย พร้อมทั้งปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ภาครัฐ และเอกชน ซึ่งกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ได้บูรณาการการทำงาน ร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและภัยแล้ง และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ ผลกระทบในพื้นที่ รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาไฟป่าหมอกควัน ฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM 2.5 และภัยแล้งที่เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากสภาพอากาศแห้งแล้ง ขาดความชุ่มชื้น ซึ่งเป็น ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดอัคคีภัย ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ได้ง่าย ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและเป็น อันตรายต่อร่างกาย รวมทั้งส่งผลให้ประชาชนขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และน้ำเพื่อการเกษตรใน หลายพื้นที่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้เน้นย้ำว่า หากไม่ตระหนักถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ภาวะขาดแคลนน้ำและไฟป่าหมอกควันก็จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น และก่อผลเสียหายแก่ทุกชีวิตและประเทศชาติโดยส่วนรวม ดังนั้นทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญ และเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้การป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และภัยแล้ง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

::: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :::
R
ELATED NEWS
ข่าวที่น่าสนใจ
Hover Icon
1 มีนาคม 2565
21
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’

วันที่ 1 มีนาคม 2565 สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย ได้จัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ณ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการทำไร่นาแบบผสมผสาน ’’บ้านจ่าก้อง’’ ต.ป่าแฝก อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย เพื่อให้ความรู้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้รับข้อมูลและความรู้ต่างๆทางด้านพลังงาน

Hover Icon
16 มีนาคม 2564
23
ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิรุฬ  พรรณเทวี (ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ  (ก.บ.จ.) จังหวัดสุโขทัย ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย ชั้น 5

Hover Icon
21 กุมภาพันธ์ 2565
9
วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565

นายวรชาติ พวงเงิน พลังงานจังหวัดสุโขทัย พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี 2565 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย โดยมี นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์สุโขทัยทุกพระองค์ และพิธีวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะ พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ โดยมีนางกนกพร พรรณเทวี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุโขทัย